Politica de confidențialitate Mind and Body Togheter Vă mulțumim pentru accesarea site-ului https://mindandbodytogether.ro (denumit în cele ce urmează „Site-ul”). În Uniunea Europeană, datele cu caracter personal sunt protejate conform Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 „privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date”, intrat în vigoare la data de 25 mai 2018 (denumit în continuare „RGPD” sau „Regulamentul”). Conform art. 13 din Regulament, înainte de a vă colecta datele personale ne vom identifica și vă vom informa care este motivul, scopul și justificarea colectării acestora. Această Politică are rolul de a va informa în mod adecvat cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră în contextul utilizării serviciilor. Mind and Body Togheter SRL cu sediul social în Str. Ioan Budai-Deleanu, județul Cluj, înregistrată sub CUI 45578145 / J12/554/2022 , reprezentată de Sima Stanca, având funcția de Administrator, denumită în continuare „Firma”, în calitate de operator de date, prin prezenta Politică de confidențialitate vă pune la dispoziție informații pentru a vă explica modul în care prelucrăm și protejăm datele cu caracter personal. Firma, prin politicile adoptate, acordă importanță protejării datelor personale, se va asigura că va respecta drepturile persoanelor vizate în temeiul RGPD și va depune toate eforturile pentru ca datele dumneavoastră sa fie prelucrate cu respectarea cerințelor RGPD. Dacă dumneavoastră aveți sub vârsta de 16 ani, vă rugăm să nu ne furnizați date cu caracter personal. Motivul colectării datelor cu caracter personal apare în momentul în care interacționați cu Firma prin intermediul telefonic, direct sau a site-ului https://mindandbodytogether.ro/(completarea formularului de contact) – factori declanșatori ai acțiunii de colectare. Colectăm și prelucrăm datele personale în scopul îndeplinirii obligațiilor contractuale care ne revin față de dumneavoastră sau în scopul informărilor pe care urmează să vi le oferim. Firma nu poate fi trasă la răspundere pentru incorectitudinea datelor pe care le-ați furnizat, lipsa actualizării acestora și/sau neglijența dumneavoastră referitoare la securitatea datelor, în situația în care terțe persoane au intrat în posesia datelor dumneavoastră. Ce informații colectăm despre dumneavoastră Datele cu caracter personal pe care le colectăm de la dumneavoastră și ulterior le prelucrăm, sunt: [nume], [prenume], [numărul de telefon de contact], [adresa de email]. Firma păstrează, conform specificațiilor Regulamentului, toate informațiile colectate în scopul derulării relațiilor contractuale sau precontractuale. În acest sens, un set minim de date cu privire la identitatea dumneavoastră, va fi prelucrat cu scopul unic al respectării legislației în vigoare cu privire la asigurarea evidenței, păstrării și folosirii documentelor pe care Firma care le deține. Drepturile de care beneficiați conform RGPD Conform Regulamentului, vă bucurați de următoarele drepturi referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal:  
 • Dreptul privind accesul la datele colectate. În situația în care datele cu caracter personal ale dumneavoastră sunt prelucrate de Asociație, vă vom oferi acces la datele respectiv și la o serie de informații potrivit RGPD. Vă vom transmite, dacă ne veți solicita, o copie a datelor dumneavoastră care fac obiectul prelucrării;
 • Dreptul la rectificare. Aveți dreptul de a obține de la Asociație, la cerere și în mod gratuit, rectificarea datele dumneavoastră inexacte, având în același timp dreptul de a obține completarea datelor dumneavoastră care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare;
 • Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”). Aveți dreptul de a obține din partea Firma ștergerea datelor dumneavoastră, dacă se aplică unul dintre motivele prevăzute de RGPD;
 • Dreptul la restricționarea prelucrării. Aveți dreptul de a obține din partea Firma restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră;
 • Dreptul la portabilitatea datelor. Aveți dreptul de a primi din partea Firma datele dumneavoastră pe care ni le-ați furnizat și dreptul de a ne solicita, în măsura în care este posibil din punct de vedere tehnic, să vă transmitem datele către alt operator de date cu caracter personal.
Drepturile de care va bucurați pot fi exercitate, în condițiile Regulamentului, prin intermediul unei cereri scrise, datate și semnate, transmise prin poșta la adresa Firma din preambul sau pe adresa de e-mail a Firma (mindabody.t@gmail.com). Vom răspunde la cerere în termenul prevăzut de GDPR. Precizăm că, pentru a vă transmite răspunsul la o astfel de cerere, va trebui să vă dovediți identitatea și să ne oferiți orice alte detalii care să ne ajute să răspundem solicitării dumneavoastră. Dorim să vă informăm că, în baza prevederilor legale, avem posibilitatea de a va refuza justificat solicitările abuzive și/sau anumite solicitări care nu se încadrează în limitele prevăzute de normele în vigoare și, totodată, că avem dreptul de a percepe o taxă rezonabilă și proporțională cu cererea dumneavoastră. În situația în care considerați că prelucrarea datelor dumneavoastră nu este efectuată cu respectarea tuturor cerințelor impuse de Regulament, vă puteți adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (denumită în continuare „ANSPDCP”) – www.dataprotection.ro și/sau instanțelor competente. Prelucrarea datelor cu caracter personal Datele dumneavoastră vor fi prelucrate de Asociație pe baza consimțământului dat de dumneavoastră în momentul în care ne furnizați datele dumneavoastră cu caracter personal. Ulterior, veți putea să vă retrageți consimțământul în orice moment, printr-o solicitare transmisă la adresa de e-mail mindabody.t@gmail.com. Cu toate acestea, retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea niciunei prelucrări care a avut loc înainte de retragerea acestuia. Datele cu caracter personal vor fi prelucrate pe teritoriul României și/sau a celorlalte țări din cadrul Uniunii Europene, cu respectarea cerințelor Regulamentului. Cu toate acestea, este posibil ca anumite informații să fie colectate de terțe părți prin intermediul fișierelor de tip cookie. Transferul datelor cu caracter personal către terți Datele dumneavoastră colectate și prelucrate de către Asociație nu vor fi vândute către alți terți. Datele cu caracter personal pot fi comunicate furnizorilor-colaboratori împuterniciți ai Firma, care prelucrează datele în scopul pentru care acestea au fost colectate și conform instrucțiunilor Firma. Categoriile de împuterniciți care prelucrează date în numele Firma pot fi, cu titlu de exemplu, dar fără a ne limita la: resurse umane, consultanță în management, furnizori de servicii de suport IT, furnizori de servicii de securitate IT, furnizori de servicii de analiză și de motoare de căutare care ne ajuta la îmbunătățirea și optimizarea Site-ului nostru. Firma va efectua evaluări prealabile adecvate în selectarea terților furnizori de servicii și va impune acestora sa mențină măsuri de securitate tehnice și organizatorice adecvate pentru a proteja datele cu caracter personal și pentru a prelucra datele cu caracter personal numai conform instrucțiunilor Firma. Datele cu caracter personal pot fi comunicate autorităților și/sau organelor de aplicare a legii, dacă acest lucru este impus de legile aplicabile sau dacă este necesar pentru exercitarea drepturilor noastre, inclusiv a condițiilor de utilizare, sau pentru protejarea intereselor noastre legitime în conformitate cu legile aplicabile. Securitatea datelor Firma va păstra datele dumneavoastră pe serverele noastre și/sau pe servere găzduite de terțe părți (inclusiv a serviciilor de Cloud ale terțelor părți). Folosim măsuri tehnice și organizatorice adecvate, menite să vă protejeze datele cu caracter personal și să împiedice accesul neautorizat la acestea. Transmiterea datelor prin internet nu este complet sigură, context în care nu putem garanta securitatea datelor dumneavoastră până la ajungerea acestora pe Site-ul nostru. Orice transmisie se face pe propriul dumneavoastră risc și Firma nu va fi responsabilă pentru prejudiciile pe care le veți putea suferi dumneavoastră sau altă persoană ca rezultat al intercepției neautorizate. După ce primim datele dumneavoastră, vom folosi proceduri stricte și caracteristici de securitate pentru a încerca să împiedicăm accesul neautorizat. Confidențialitatea datelor minorilor Firma nu colectează cu bună știință date cu caracter personal de la persoane care nu au împlinit vârsta de 16 ani. Dacă un părinte sau un tutore are cunoștință despre situații în care copiii săi au furnizat Firma datele lor cu caracter personal, acesta trebuie sa informeze imediat Firma. În cazul în care Firma descoperă că o persoană care nu a împlinit vârsta de 16 ani   i-a furnizat date cu caracter personal, Firma va șterge aceste informații de pe sistemele sale imediat, cu excepția cazului în care părintele sau tutorele își dă consimțământul explicit pentru prelucrarea de către Asociație a datelor cu caracter personal ale copilului în scopurile specificate. Cookies și funcții de comunicare socială Site-ul nostru utilizează fișiere de tip Cookie. Site-ul nostru include și funcții de comunicare. Aceste funcții pot colecta informații despre dumneavoastră, cum ar fi adresa IP și website-urile pe care le vizitați și pot seta un fișier de tip cookie, pentru a-i permite să funcționeze corect. Prelucrarea acestor informații prin intermediul interacțiunilor cu aceste caracteristici este guvernată de politica de informare/politica privind confidențialitatea existentă la nivelul companiei care le furnizează. Ce sunt cookie-urile? Folosim termenul „cookie”-uri pentru a ne referi la modulele cookie și la tehnologiile similare prin intermediul cărora pot fi colectate informații în mod automat. Un „Internet Cookie” (termen cunoscut și sub denumirea de „browser cookie” sau „HTTP cookie” ori „cookie”) reprezintă un fișier de mici dimensiuni, format din litere și numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau pe alte echipamente ale unui utilizator prin intermediul cărora se accesează internetul. Cookie-urile sunt instalate prin solicitarea emisă de un web-server către un browser (de ex.: Internet Explorer, Firefox, Chrome). Cookie-urile odată instalate au o durată de existență determinată, rămânând „pasive”, în sensul că nu conțin programe software, viruși sau spyware și nu vor accesa informațiile de pe hard driverul utilizatorului pe al cărui echipament au fost instalate. Un cookie este format din două părți: numele cookie-ului; și conținutul sau valoarea cookie-ului. Din punct de vedere tehnic, doar web-serverul care a trimis cookie îl poate accesa din nou în momentul în care un utilizator se întoarce pe pagina de internet asociată web-serverului respectiv. Pentru ce scopuri sunt utilizate cookie-urile prin intermediul acestei pagini de internet: Cookie-urile sunt utilizate pentru a furniza utilizatorilor acestei pagini de internet o experiență mai bună de navigare și servicii adaptate nevoilor și interesului fiecărui utilizator în parte și anume pentru:
 • îmbunătățirea utilizării acestei pagini de internet, inclusiv prin identificarea oricăror erori care apar în timpul vizitării/utilizării acesteia de către utilizatori;
 • furnizarea de statistici anonime cu privire la modul în care este utilizată această pagină de internet către alfa-grup.com  în calitate de deținător al acestei pagini de internet;
 • anticiparea unor eventuale bunuri care vor fi în viitor puse la dispoziția utilizatorilor prin intermediul acestei pagini de internet, în funcție de serviciile / produsele accesate.
Pe baza feedback-ului transmis prin cookie-uri în legătură cu modul în care se utilizează această pagină de internet, https://mindandbodytogether.ro poate adopta măsuri pentru ca această pagină de internet să fie mai eficientă și mai accesibilă pentru utilizatori. Astfel, utilizarea cookie-urilor permite memorarea anumitor setări/preferințe stabilite de către utilizatorii acestei pagini de internet, precum:  
 • limba în care este vizualizată o pagină de internet;
 • moneda în care se exprimă anumite prețuri sau tarife;
 • facilitarea accesului în contul utilizatorilor;
 • postarea comentariilor pe site.
 1. Care este durata de viață a cookie-urilor?
Durata de viață a cookie-urilor poate varia semnificativ, depinzând de scopul pentru care este plasat. Există următoarele categorii de cookie-uri care determină și durata de viață a acestora:
 • Cookie-uri de sesiune– Un „cookie de sesiune” este un cookie care este șters automat când utilizatorul își închide browserul.
 • Cookie-uri persistente sau fixe– Un „cookie persistent” sau „fix” este un cookie care rămâne stocat în terminalul utilizatorului până când atinge o anumită dată de expirare (care poate fi în câteva minute, zile sau câțiva ani în viitor) sau până la ștergerea acestuia de către utilizator în orice moment prin intermediul setărilor browserului.
 1. Ce sunt cookie-urile plasate de terți? 
Anumite secțiuni de conținut de pe pagina de internet pot fi furnizate prin intermediul unor terți, adică nu de către https://mindandbodytogether.ro caz în care aceste cookie-uri sunt denumite cookie-uri plasate de terți („third party cookie-uri”).Terții furnizori ai cookie-urilor trebuie să respecte, de asemenea, regulile în materie de protecție a datelor și Politica de Confidențialitate  (Vezi aici) disponibilă pe această pagină de internet. Aceste cookie-uri pot proveni de la următorii terți: Google Analytics, Facebook.   Ce cookie-uri sunt folosite prin intermediul acestei pagini de internet: Prin utilizarea/vizitarea paginii de internet pot fi plasate următoarele cookie-uri:
 1. Cookie-uri de performanță
Prin acest tip de cookie-uri sunt memorate preferințele utilizatorului acestei pagini de internet, astfel încât setarea din nou a preferințelor în cazul vizitării ulterioare a paginii de internet nu mai este necesară.
 1. Cookie-uri de analiză a utilizatorilor
Aceste cookie-uri ne informează dacă un anumit utilizator al paginii de internet a mai vizitat/utilizat această pagină de internet anterior. Aceste cookie-uri sunt utilizate doar în scopuri statistice.
 1. Cookie-uri pentru geotargetting
Aceste cookie-uri sunt utilizate de către un soft care stabilește țara de proveniență a utilizatorului paginii de internet. Vor fi primite aceleași reclame indiferent de limba selectată.
 1. Cookie-uri pentru înregistrare
Atunci când vă înregistrați pe acest site, se generează cookie-uri care memorează acest demers. Serverele utilizează aceste cookie-uri pentru a ne arăta contul cu care sunteți înregistrat. De asemenea, utilizarea acestor cookie-uri permite să asociem orice comentariu postat pe pagina de internet cu username-ul contului folosit. În cazul în care nu a fost selectată opțiunea „păstrează-mă înregistrat”, aceste cookie-uri se vor șterge automat la momentul terminării sesiunii de navigare.   Cookie-uri pentru publicitate Aceste cookie-uri permit aflarea vizualizării de către un utilizator a unei reclame online, tipul acesteia și timpul scurs de la momentul vizualizării respectivului mesaj publicitar. Ca atare, astfel de cookie-uri sunt folosite pentru targetarea publicității online. Aceste cookie-uri sunt anonime, stocând informații despre contentul vizualizat, nu și despre utilizatori.   Ce tip de informații sunt stocate și accesate prin intermediul cookie-urilor? Cookie-urile păstrează informații într-un fișier text de mici dimensiuni care permit recunoașterea browserului. Această pagină de internet recunoaște browserul până când cookie-urile expiră sau sunt șterse.   Particularizarea setările browserului în ceea ce privește cookie-urile În cazul în care utilizarea cookie-urilor nu este deranjantă iar calculatorul sau echipamentul tehnic utilizat pentru navigarea pe această pagină de internet este folosit doar de către dumneavoastră, pot fi setate termene lungi de expirare pentru stocrarea istoricului de navigare. În cazul în care calculatorul sau echipamentul tehnic utilizat pentru navigarea pe această pagină de internet este folosit de mai multe persoane, poate fi luată în considerare setarea pentru ștergerea datelor individuale de navigare de fiecare dată când browserul este închis. Cum pot fi oprite cookie-urile Dezactivarea și refuzul de a primi cookie-uri pot face această pagină de internet dificil de vizitat, atrăgând după sine limitări ale posibilităților de utilizare ale acesteia. Utilizatorii își pot configura browserul să respingă fișierele cookie sau să fie acceptate cookie-uri de la o pagină de internet anume. Toate browserele moderne oferă posibilitatea de a schimba setările cookie-urilor. Aceste setări pot fi accesate, ca regulă, în secțiunea „opțiuni” sau în meniul de „preferințe” al browserului tău. Totuși, refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor nu înseamnă că nu veți mai primi publicitate online – ci doar ca aceasta nu va fi adaptată preferințelor și interesele dumneavoastră, evidențiate prin comportamentul de navigare. Pentru a înțelege aceste setări, următoarele linkuri pot fi folositoare:   Durata de păstrare și prelucrare a datelor dumneavoastră Firma va prelucra și va procesa datele dumneavoastră pentru o perioada care nu va depăși perioada necesară îndeplinirii scopului în care sunt prelucrate datele. Astfel, dacă va veți retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor, Firma va înceta prelucrarea datelor dumneavoastră. În astfel de cazuri, vom înceta prelucrarea respectivelor date cu caracter personal în scopurile relevante, sub rezerva oricărei obligații legale de a prelucra aceste date cu caracter personal și/sau a nevoii noastre de a prelucra aceste date cu caracter personal în scopul exercitării drepturilor noastre legitime.   Clauze finale Putem actualiza aceasta Politică periodic, în funcție de modificările și completările legislative aplicabile, pe măsură ce serviciile pe care le asiguram se modifică, precum și în funcție de nivelul de dezvoltare tehnologică. În aceste situații, vă vom notifica orice modificare prin postarea unei noi variante pe Site. În cazul în care ne-ați furnizat datele dumneavoastră de contact și ne-ați autorizat să vă contactăm, vă vom anunța dacă modificăm această Politică. Vă rugăm să consultați această Politică periodic, pentru a vă informa asupra modificărilor survenite. Pentru orice întrebări sau nelămuriri referitoare la prelucrarea datele dumneavoastră cu caracter personal sau dacă doriți să vă exercitați un drept, vă rugăm să vă adresați la adresa de e-mail: mindabody.t@gmail.com sau puteți transmite o scrisoare la adresa Firma din preambul. Pentru a beneficia de serviciile oferite de Asociație, nu este nevoie să transmiteți Firma date cu caracter personal sensibile (de exemplu, informații legate de originea rasială sau etnică, opinii politice, convingeri religioase sau de altă natură, de sănătate sau de apartenență la un sindicat) sau informații legate de cazierul penal. Întrebări și detalii de contact: Pentru eventuale întrebări privind protecția datelor în cadrul https://mindandbodytogether.ro/, contactați: Data Protection Officer (responsabilul cu protecția datelor) prin e-mail la: mindabody.t@gmail.com sau Autoritatea Națională pentru Protecția Datelor Adresă: B-dul Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, BUCUREȘTI Date de contact: http://www.dataprotection.ro/?page=contact, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro Website: www.dataprotection.ro Mind and Body Togheter Sima Stanca Administrator